Semua tulisan dari Musthofa AB

Alumni BATA-BATA Thn : 1995 - 2004

HADITS KE 151 : SYARAT WAJIBNYA ZAKAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 151

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه

وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: ( مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ ) وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu’-an hadits ini diperselisihkan.

Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: “Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.” Hadits mauquf.

MAKNA HADITS :

Kewajiban berzakat pada harta dapat dilakukan apabila syarat-syarat berikut telah
dipenuhi:
1. Jumlah harta mencapai batasan nisab. Oleh itu, pemilik harta yang kurang
daripada batas nisab tidak dikenakan wajib membayar zakat.

2. Kepemilikan harta itu telah berlangsung selama satu tahun sesudah
mencapai nisab. Oleh itu, tidak ada kewajipan membayar zakat sebelum
masa satu tahun.

3. Hendaklah harta itu adalah milik pemilik harta wajib zakat secara sempurna. Jika harta itu milik orang lain atau miliknya sendiri namun
dia masih memiliki hutang kepada orang lain, maka dia tidak dikenakan kewajiban membayar zakat harta. Nisab emas adalah dua puluh dinar dan nisab perak adalah dua ratus dirham,
seperti yang telah ditetapkan oleh Sunnah Nabi (s.a.w). Harta yang jumlahnya kurang daripada itu tidak dikenakan kewajipan membayar zakat, sedangkan harta yang lebih daripada nisab yang telah ditetapkan tetap dihitung tanpa ada
pengurangan.

FIQH HADITS :

1. Nisab perak adalah dua ratus dirham dan zakatnya adalah seperempat dari
sepersepuluh atau dua setengah peratus; yakni setiap dua ratus dirham zakatnya adalah lima dirham.

2. Nisab emas adalah dua puluh dinar, zakatnya adalah seperempat dari
sepersepuluh atau dua setengah peratus, yakni setengah dinar.

3. Pengeluaran zakat disyaratkan setelah sampai masa satu tahun.

4. Emas dan perak tidak dipotong.

5. Harta yang jumlahnya masih di bawah nisab tidak dikenakan wajib zakat.

6. Barang yang tidak dimiliki secara sempurna tidak dikenakan wajib zakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 150 : HARAMNYA MENERIMA ZAKAT BAGI KELUARGA NABI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 150

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ

Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia merupakan perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim. Syafi’i memberikan komentar atas ketetapan hadits ini.

MAKNA HADITS :

Pemimpin dan wakilnya boleh mengambil zakat ternakan dengan cara paksa dari orang yang enggan membayarnya. Ini merupakan kesepakatan ulama. jika pemilik harta berniat membayarnya ketika pemimpin mengambil zakat
dari hartanya, maka gugurlah kewajiban zakat darinya, dia memperoleh ganjaran pahala dan keberkatan. Jika tetap tidak mau membayar zakat secara suka rela, lalu pemimpin mengambilnya dengan cara paksa, maka itu sudah Dianggap memadai dan gugurlah kewajiban zakat darinya. Dalam kes ini, niat pemimpin menggantikan niatnya, tetapi pemilik harta tidak mendapat sebarang ganjaran pahala.

FIQIH HADITS :

1. Ternakan unta yang digembalakan dengan bebas wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Dua orang yang bekerja sama dilarang memisahkan ternakan unta mereka dengan tujuan agar menghindar dari kewajiban membayar zakat atau untuk meminimkan zakatnya.

3. Dianjurkan ikhlas dalam menunaikan zakat untuk memperoleh keridaan Allah (s.w.t).

4. Boleh mengambil zakat dengan cara paksa apabila pemilik harta yang wajib membayar zakat tidak mau menunaikannya. Jika diambil dengan cara paksa, bererti dia telah melaksanakan kewajiban, sekalipun dia tidak
mendapatkan ganjaran pahala.

5. Haram menjatuhkan hukuman dengan cara mengambil harta, kerana haram mengambil harta orang muslim. Dalilnya adalah qath’i, sedangkanhadis Bahz ini adalah ahad yang bersifat dhanni; sedangkan dalil dhanni
tidak boleh didahulukan ke atas dalil qath’i. Akan tetapi, sebahagian ulama ada yang membolehkan menjatuhkan hukuman berupa harta berlandaskan makna zahir hadis ini. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, tetapi pendapat ini lemah, kerana boleh membuka kemungkinan bagi orang zalim meluahkan kejahatannya seperti memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

6. Zakat haram secara mutlak bagi keluarga Nabi Muhammad (s.a.w) bagi memuliakan mereka, kerana zakat merupakankotoran harta manusia. Ulama berbeda pendapat mengenai definisi keluarga Nabi (s.a.w) ini. Imam Abu
Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan
dengan keluarga Nabi (s.a.w) adalah Bani Hasyim. Mereka adalah keluarga al-Abbas, keluarga Ali ibn Abu Talib, keluarga Ja’far dan keluarga Uqail yang merupakan saudara Ali (r.a), termasuk pula keluarga al-Harits ibn
Abdul Mutalib. Bani Lahab tidak termasuk ke dalam golongan mereka.

Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahawa keluarga Nabi (s.a.w) adalah Bani Hasyim secara mutlak. Dengan demikian, termasuk pula orang yang masuk Islam dari kalangan Bani Lahab, seperti Utbah dan Mu’tib.
Imam al-Syafi’i mengatakan bahawa pendapatnya sama dengan pendapat

sebagian Imam Maliki dan Imam Ahmad. Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib, kerana Nabi (s.a.w) telah memberikan sebahagian ahli bait kepada mereka, sedangkan baginda tidak memberikannya kepada
seorang pun dari kalangan kabilah Quraisy. Bahagian tersebut sebagai
pengganti harta zakat yang diharamkan ke atas mereka.

7. Sedekah fardhu haram bagi Nabi (s.a.w) dan keluarganya. Begitu pula sedekah sunat, menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Hanafi.

Menurut pendapat yang muktamad dari kalangan mazhab Maliki, mazhab
al-Syafi’i dan mazhab Hanbali, keluarga Nabi (s.a.w) dan para mawali dibolehkan menerima sedekah sunat kerana diqiyaskan kepada hadiah,
hibah, dan wakaf. Menurut Imam Ahmad, apabila keluarga Nabi (s.a.w) tidak diberi hak sebagai ahli bait, maka bahagian zakat tidak diberikan kepada mereka walaupun itu sedikit. Ini merupakan pendapat yang sahih dari mazhab al-Syafii berlandaskan kepada keumuman dalil-dalil yang melarangnya. Ini kerana kemuliaan mereka yang masih ada ikatan
kekerabatan dengan Nabi (s.a.w). Kedudukan ini sifatnya tetap, kerana itu sebaiknya tetap dilarang. Imam Malik dan sebahagian mazhab Hanafi mengatakan bahawa zakat boleh diberikan kepada mereka dalam keadaan
seperti itu, yakni mereka tidak mendapat bagian dzawul qurba. Jumhur ulama berpendapat bahawa para mawali sebagai kerabat Nabi (s.a.w) tidak boleh menerima zakat, yakni haram menerima zakat. Imam Malik dan
sebahagian kalangan mazhab al-Syafii mengatakan bahawa zakat dapat
diberikan kepada mereka memandangkan mereka bukan kerabat yang sebenar dan tidak mendapat bahagian dari bahagian dzawul qurba. Oleh itu, zakat tidak diharamkan atas mereka, sama halnya dengan orang lain, di
samping penyebab diharamkan zakat yaitu kemuliaan kerabat Nabi (s.a.w) dan ini tidak ada pada diri mereka.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 149 : KEWAJIBAN ZAKAT FITRAH BAGI BUDAK DIKELUARKAN OLEH TUANNYA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 149:

وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ. وَلِمُسْلِمٍ: ( لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ )

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak wajib zakat bagi orang islam atas hambanya dan kudanya.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Muslim: “Tidak ada zakat bagi hamba kecuali zakat fitrah.”

MAKNA HADITS :

Memiliki kuda dan hamba sahaya untuk dirinya sendiri tidak dikenakan kewajiban
membayar zakat, kecuali apabila keduanya diniagakan. Ini merupakan salah satu
keistimewaan syariat Islam. Zakat itu bukan pada zatnya, melainkan pada nilainya,
sama seperti barang-barang perniagaan.

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang berbeda dalam masalah kuda, tetapi semua ulama bersepakat bahwa zakat fitrah untuk budak dibebankan kepada tuannya

FIQH HADITS :

1. Tuan hamba wajib membayarkan zakat fitrah hambanya secara mutlak, baik hambanya itu untuk dijadikan sebagai hak milik ataupun untuk
diperjualbelikan.

2. Harga hamba wajib dikeluarkan zakat apabila hamba sahaya itu diperjualbelikan, karena zakat barang perniagaan wajib hukumnya menurut kesepakatan ulama. Manakala pendapat mazhab Zhahiri yang mengecualikan kuda pula tidak dapat dijadikan sebagai pegangan.

3. Hamba sahaya yang tidak diperjualbelikan tidak dikenakan wajib zakat.

4. Kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Abu Hanifah membuat perincian dalam masalah ini. Dalam kaitan ini, beliau berkata: “Kuda wajib dikeluarkan zakatnya apabila kuda itu terdiri daripada jenis jantan dan betina serta
digembalakan, dan pemiliknya dibolehkan memilih di mana dia boleh membayar satu dinar untuk setiap ekor kuda atau mentaksir harganya, kemudian mengeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah peratus tanpa perlu menunggu nisab. Pemilik ternakan kuda yang hanya terdiri daripada jenis jantan sahaja tidak dikenakan wajib zakat; kecuali jika kesemuanya terdiri daripada jenis betina, maka dia dikenakan wajib zakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

SEJARAH MASYAYIKH PONPES MAMBAUL ULUM BATA-BATA

الارتفاع بقدر الارتباط

Mulianya seorang santri tergantung sambungan hati dengan gurunya.

يجمع المرأ مع من أحب

Setiap diri akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya.

Untuk mencintai guru haruslah sering mendengarkan sejarahnya.

Simak penjelasan sejarah masyayikh PONPES MAMBAUL ULUM BATA-BATA. Bersama KH. ABDUL AZIZ HUSNI :

Ikuti terus chanel IKABA NET.

@ikaba.net_official

HADITS KE 148 : AMIL ZAKAT BERTUGAS MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT DARI PEMILIKNYA.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 148 :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ) رَوَاهُ أَحْمَد

Dari Amar Ibnu Syu`aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka.” Riwayat Ahmad. Hadits menurut riwayat Abu Dawud: “Zakat mereka tidak diambil kecuali di kampung mereka.”

MAKNA HADITS :

Nabi (s.a.w) mengambil cara yang paling lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap para pemilik harta. Oleh itu, baginda memberikan hak kepada mereka untuk mendatangkan para petugas zakat ke tempat mereka memberi minum hewan ternakannya, atau ke rumah-rumah mereka, tempat mereka menghimpun hewan ternakan milik mereka, dan baginda tidak membebani mereka membawa hewan ternakannya ke tempat para amil zakat.

FIQH HADITS :

1. Tidak wajib membawa (zakat) hewan ternakan kepada amil zakat, tetapi amil sendiri yang wajib mendatangi para pemilik harta di tempat-tempat
yang biasa mereka datangi, misalnya di tempat-tempat mereka memberi minum hewan ternakannya atau di rumah-rumah mereka. Tujuannya ialah untuk meringankan mereka.

2. Tanggungan kewajiban para pemilik harta telah bebas setelah zakat diserahkan kepada utusan-utusan imam. Bagi mereka yang menyerahkannya dengan cara yang betul mendapatkan pahala, dan bagi orang yang
menyelewengkannya berdosa.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 147 : NISAB DAN ZAKATNYA LEMBU

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 147 :

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ

Dari Mu’adz Ibnu Jabal Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu’afiry. Riwayat Imam Lima dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits shahih.

MAKNA HADITS :

Nabi (s.a.w) amat mementingkan masalah zakat. Oleh itu, baginda mengutus amil-amilnya ke berbagai negeri untuk mengutip zakat. Nabi (s.a.w) membekalkan para penyalur zakat dengan nasehat dan mengingatkan mereka agar tidak berbuat zalim. Baginda menjelaskan kadar jizyah yang harus mereka ambil dari ahli kitab.

FIQH HADITS :

1. Wajib zakat bagi pemilik ternak lembu sekaligus menjelaskan nisabnya.

2. Tidak ada kewajipan zakat bagi ternak lembu yang jumlahnya kurang dari tiga puluh ekor, dan nisab merupakan perkara ta’abbud sehingga tidak boleh melibatkan hukum qiyas di dalamnya.

3. Jizyah hanya diambil dari lelaki yang telah berusia baligh dan belum masuk Islam

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

J045 : HUKUM SHALAT JENAZAH DI ATAS KUBURAN

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Ustadz..

Diskripsi :

Sering kali kita temukan di masyarakat tidak semua orang dapat menshalati mayat sebelum dimakamkan. Karena kendala tertentu, seperti jarak yang terlampau jauh, mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan. Karena rumahnya dekat dengan kuburan sang mayat, sebagian orang menyempatkan diri melaksanakan shalat jenazah di kuburan sang mayat.

Pertanyaannya :

1. Bagaimana hukum shalat jenazah di atas kuburan?

2. Apa status shalat tersebut dikatagorikan shalat ghaib atau hadir?

3. Sampai kapan shalat tersebut diperbolehkan?

JAWABAN :

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarokatuh..

Jawaban No.1:

Shalat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, baik mayat dimakamkan sebelum dishalati atau sesudahnya. Kebolehan ini berlandaskan kepada hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW menshalati jenazah di atas kubur perempuan atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Demikian pula hadits riwayat An-Nasa’i dengan sanad yang shahih, bahwa Nabi Muhammad SAW menshalati jenazah Ummu Mahjan di kuburannya, yang telah dikebumikan di malam hari. Namun kebolehan menshalati jenazah di kuburan disyaratkan bukan jenazahnya para nabi. Maka menjadi tidak sah menshalati jenazah para nabi setelah kewafatan mereka. Ada dua alasan mengapa tidak sah. Pertama, berdasarkan hadits nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid (tempat shalat). Kedua, karena saat kewafatan para nabi, kita bukan tergolong orang yang diwajibkan untuk menshalati.

Keterangan di atas sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zakariyya Al-Anshari berikut ini:

و تجوز على قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن سواء أدفن قبلها أم بعدها

Artinya, “Boleh menshalati kuburnya selain nabi setelah dikebumikan baik mayat dimakamkan sebelum dishalati maupun sesudahnya.”

لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم محجن دفنت ليلا روى الأول الشيخان والثاني النسائي بإسناد صحيح

Artinya, “Karena Nabi Muhammad Saw menshalati kuburnya perempuan atau laki-laki yang rajin menyapu masjid. Dan Nabi menshalati kuburnya perempuan miskin yang disebut-sebut bernama Ummu Mahjan, ia sudah dimakamkan di malam hari. Hadits pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadits kedua diriwayatkan An-Nasa’i dengan sanad yang shahih.

أما الصلاة على قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فلا تجوز واحتج له بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم

Artinya, “Adapun menshalati kubur para nabi, maka tidak boleh. Argumennya adalah haditsnya Al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah melaknat Kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Argumen lain, kita bukan termasuk orang yang diwajibkan menshalati saat kewafatan mereka,” (Lihat Syekh Zakariyya Al-Anshari, Asnal Mathalib, juz I, halaman 322).

Dalam pelaksanaan shalat jenazah di kuburan, disyaratkan posisi orang yang menshalati tidak berada di depan kubur. Syarat ini juga berlaku dalam persoalan menshalati jenazah yang hadir. Pensyaratan ini berdasarkan sebuah prinsip bahwa mayat dianggap seperti imam, orang yang menshalati sebagai makmum. Sehingga posisi orang yang shalat tidak boleh berada di depan mayat. Syarat ini tidak berlaku untuk shalat ghaib sehingga hukumnya sah menshalati ghaib meski posisi orang yang shalat berada di depan mayat, sebab ada hajat (kebutuhan).

Keabsahan shalat jenazah di kuburan juga disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalati jenazah saat kematian mayat, dengan sekira saat kematian mayat, seseorang dalam keadaan Muslim, mukallaf, dan suci dari haidh dan nifas. Maka mengecualikan non-Muslim, anak kecil, orang gila dan perempuan haidh. Orang-orang yang saat kewafatan mayat dalam kondisi tersebut, tidak sah melaksanakan shalat jenazah di kuburan.

Syekh Zainuddin Al-Malibari menegaskan:

(و) تصح على حاضر ( مدفون ) ولو بعد بلائه (غير نبي) فلا تصح على قبر نبي لخبر الشيخين) من أهل فرضها وقت موته) فلا تصح من كافر وحائض يومئذ كمن بلغ أو أفاق بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين

Artinya, “Sah menshalati mayat hadir yang dimakamkan, meski setelah hancur. Selain mayat nabi, maka tidak menshalati kubur nabi karena hadits Al-Bukhari dan Muslim. Dari orang yang diwajibkan menshalati saat kematian mayat. Maka tidak sah dari non-Muslim dan perempuan haidh saat kematian mayat, sebagaimana tidak sah dilakukan orang yang baligh atau sembuh dari gila setelah kematian mayat, meski balighnya atau sembuhnya sebelum mayat dimandikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh statemen Al-Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi’i,” (Lihat Syekh Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in, juz II, halaman 133).

Mengomentari referensi di atas, Syekh Abu Bakr bin Syatha mengatakan:

قوله (من أهل فرضها وقت موته) أي تصح الصلاة على الميت الغائب وعلى الحاضر المدفون إن كان من يريد الصلاة من أهل أداء فرضها وقت الموت بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا لأنه يؤدي فرضا خوطب به اه تحفة

Artinya, “Ucapan Syekh Zainuddin, “Dari orang yang diwajibkan menshalati saat kematian mayat”, maksudnya adalah sah menshalati mayat ghaib dan mayat hadir yang telah dimakamkan, bila orang yang hendak menshalati adalah orang yang diwajibkan menshalati pada waktu kematian mayat. Dengan sekira saat kematian mayat, ia dalam keadaan Muslim, mukallaf dan suci (dari haidh dan nifas), karena ia telah menjalankan kewajiban yang dituntut kepadanya,” (Lihat Syekh Abu Bakr bin Syatha, I’anatut Thalibin, juz II, halaman 133).

Jawaban No. 2 :

Dikatagorikan shalat hadir walaupun mayat sudah dikebumikan.

Referensi:

Syekh Zakariyya Al-Anshari menjelaskan:

فإن تقدم المصلي على الجنازة الحاضرة أو القبر لم تصح صلاته كما في تقدم المأموم على إمامه أما المتقدم على الغائبة فصلاته صحيحة للحاجة

Artinya, “Bila mushalli maju melampaui posisi jenazah yang hadir atau mayat yang di kubur, maka tidak sah shalatnya sebagaimana dalam persoalan majunya posisi makmum melampaui imamnya. Sedangkan mushalli yang posisinya lebih maju dalam shalat ghaib, maka shalatnya sah karena kebutuhan,” (Lihat Syekh Zakariyya Al-Anshari, Asnal Mathalib, juz I, halaman 317).

Jawaban No.3 :

BATASAN BOLEHNYA MENSHOLATI JENAZAH DI KUBURAN

Dalam masalah ini ada lima pendapat.

Pendapat pertama,
tidak ada batas berapa umur jenazah yang boleh dishalati di kuburnya. Berpijak dari pendapat ini, sah menshalati jenazah para sahabat dan ulama setelahnya sampai hari ini. Pendapat ini tidak mensyaratkan orang yang menshalati harus tergolong ahlul fardli (orang yang berkewajiban) menshalati saat hari kematian jenazah.

Pendapat kedua,
dibatasi sampai tiga hari. Pendapat ini juga sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, bila umur jenazah sudah melampaui tiga hari, tidak sah untuk dishalati di kuburannya.

Pendapat ketiga,
maksimal berusia satu bulan. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat keempat, selama masih tersisa anggota tubuh mayat. Bila anggota tubuh mayat telah hancur, maka tidak boleh dishalati. Bila ragu-ragu masih tersisa atau telah sirna, maka dihukumi masih tersisa.

Pendapat kelima,
dikhususkan untuk orang yang berkewajiban menshalati saat kematian mayat. Berpijak dari pendapat ini, tidak ada batasan berapa lama usia jenazah yang boleh dishalati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalati saat kewafatan jenazah.

Pendapat kelima ini adalah yang kuat dalam mazhab Syafi’i, disahihkan oleh al-Imam al-Rafi’i dalam kitab al-Syarh al-Shagir.

Uraian di atas sebagaimana dijelaskan dalam referensi berikut ini:

وإلى متى يصلى عليه فيه أوجه أحدها أبدا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم قال في المجموع وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه

“Sampai kapan boleh menshalati mayat di kuburnya? Terdapat beberap pendapat. Pendapat pertama, selamanya. Berpijak dari ini, boleh menshalati kuburnya para sahabat dan ulama setelahnya hingga sekarang. Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ berkata, para ashab sepakat melemahkan pendapat ini.”

ثانيها إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها وبه قال أبو حنيفة ثالثها إلى شهر وبه قال أحمد رابعها ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء

“Pendapat kedua, sampai tiga hari, bukan durasi setelahnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat ketiga, selama masih tersisa anggota tubuh mayat di dalam kubur. Bila telah hancur anggota-anggotanya, maka tidak boleh dishalati. Bila ragu-ragu, maka hukum asal dihukumi masih tersisa.”

خامسها يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه في الشرح الصغير فيدخل المميز على هذا دون غير المميز

“Pendapat kelima, terkhusus untuk orang yang tergolong berkewajiban menshalati mayat saat hari kematiannya. Pendapat ini disahihkan oleh Imam al-Rafi’i dalam Syarh al-Shaghir, maka memasukkan anak kecil yang sudah tamyiz, bukan anak yang belum mencapai tamyiz.” (Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 1, hal. 346).

Wallahu a’lamu bisshowab..

HADITD KE 146 : NISHABNYA HEWAN TERNAK

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 146 :

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَه ُ ( هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَلله بِهَا رَسُولَه ُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍ أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل ِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍ شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة ٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُخْرَجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَة ٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَّدِّقُ، وَفِي اَلرِّقَة ِ رُبُعُ اَلْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُن ْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ

Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallaahu ‘anhu menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. Riwayat Bukhari.

MAKNA HADITS :

Allah (s.w.t) di dalam kitab-Nya telah menyebutkan sejumlah hukum syariat
yang penjelasannya bersifat umum, sedangkan perincian hukumnya diserahkan kepada Nabi (s.a.w). Dengan demikian, kedudukan Sunnah untuk menjelaskan dan mentafsirkan al-Qur’an, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya:

“… Dan Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) al-Qur’an agar engkau menjelaskan kepada manusia hukum-hukum yang diturunkan kepada mereka…” (Surah al-Nahl: 44).

Nabi (s.a.w) menjelaskan maksud Allah yang terdapat di dalam kitab-Nya melalui Sunnahnya, baik secara lisan, perbuatan, pengakuan, maupun tulisan. Hadis ini merupakan surat Nabi (s.a.w) yang pernah ditujukan kepada Amr ibn Hazm, lalu dikutip oleh para khalifahnya yang ditujukan kepada amil-amil mereka. Dalam surat ini disebutkan penjelasan mengenai jumlah zakat yang waijb dikeluarkan, batasan nisab zakat, dan usia hewan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Semoga Allah memberikan balasan yang paling baik kepada Nabi kita atas nama Islam dan kaum muslimin, demikian pula kepada para khalifahnya.

Merekalah yang memelihara khzanah ilmiah paling berharga ini, lalu mereka menukilnya untuk disampaikan kepada umat Islam dengan penuh kejujuran dan kepercayaan.

FIQH HADITS :

1. Disyariatkan mengutus amil untuk mengutip zakat.

2. Dibolehkan mengambil unta ibnu labun apabila tidak ada bint al-makhadh.

3. Khithob ditujukan kepada pemilik harta dan petugas zakat, dimana mereka diperintahkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyatuan dan pemisahan ternakan karena kawatir
dikenakan kewajiban zakat. Pemilik harta kawatir dikenakan kewajiban zakat yang lebih banyak dan oleh kerananya, dia melakukan penyatuan atau pemisahan supaya zakatnya menjadi sedikit. Sedangkan petugas
zakat kawatir apabila kutipan zakat yang diperolehinya sedikit dan oleh karenanya, dia melakukan penyatuan ataupun pemisahan supaya zakat menjadi lebih banyak.

4. Dua orang yang berkerjasama dalam suatu hewan ternak boleh dianggap sebagai satu orang pemilik. Jika pertugas zakat mengambil zakat dari salah satu diantara mereka, maka pihak yang membayar zakat merujuk kepada rekan kerjanya untuk mengambil harga zakat yang
semestinya dia bayar.

5. Petugas zakat dibolehkan berijtihad untuk memilih mana yang lebih mendatangkan maslahat bagi kaum fakir miskin, karena kedudukannya sama dengan wakil sehingga dia terikat oleh kemaslahatan mereka.

6. Menjelaskan barang-barang yang tidak boleh diambil oleh petugas zakat
kecuali dengan keridaan dari pemilik harta, misalnya kambing pejantan, mengingat pemiliknya amat memerlukannya.

7. Menjelaskan barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai zakat, misalnya ternak yang sudah tua, sakit, berkudis dan haiwan buta.

8. Petugas zakat diwajibkan menerima barang yang lebih rendah nilainya
daripada wajib zakat dan mengambil perbedaan harga mengikut jenis yang
tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

9. Petugas zakat diwajibkan menerima barang yang lebih tinggi nilainya daripada zakat yang benar, dan dia harus membayar perbedaan harga itu kepada si pemilik harta, sekalipun bukan dari jenis yang wajib
dikeluarkan zakat.

10. Menjelaskan nisab sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakat, misalnya ternakan unta, ternakan kambing dan perak. Manakala jenis yang lain akan diterangkan kemudian.

11. Harta yang jumlahnya kurang dari nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi apabila pemilik harta secara suka rela mengeluarkannya, maka petugas zakat boleh menerimanya dan dianggap sebagai sedekah sunat dari pemiliknya.

12. Gembalaan merupakan syarat utama wajib zakat bagi ternakan kambing menurut pendapat jumhur ulama, tetapi Imam Malik tidak mensyaratkannya.

13. Peringatan terhadap orang yang melakukan tipu muslihat yang bertujuan untuk menghindari kewajipan berzakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 144 : LARANGAN MENCELA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

KITAB JANAZAH

HADITS KE 144 :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وروى الترموذي عن المغيرة نحوه. لكن قال : فتؤذوا الأحياء

Dari Aisyah (r.a), beliau berkata: “Rasulullah (s.a.w) pernah bersabda:
“Janganlah kamu mencela orang yang telah mati, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka amalkan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari) Al-Tirmizi turut meriwayatkan hadis ini dari al-Mughirah, tetapi di dalam riwayatnya disebutkan: “Karena dengan perbuatan tersebut kamu telah menyakiti orang yang hidup (dari kalangan keluarga mereka).”

MAKNA HADITS :

Orang yang sudah mati telah menjumpai balasan amal yang dia kerjakan selama dunia ini. Dalam pada itu, tidak ada gunanya memaki dan mengaibkan diri mereka, karena itu hanya menyakiti ahli warisnya yang muslim yang masih hidup, kecuali
jika si mayat adalah orang yang secara terang-terangan berbuat kefasikan selama hidupnya, maka dibolehkan memakinya. Ini merupakan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan perkara yang sama mengumpat orang fasik hingga dia tidak berdosa. Inilah jawaban ke atas hadis-hadis yang membolehkan memaki setengah
orang yang telah mati, karrna adanya larangan dari berbuat demikian.

FIQH HADITS :

1. Haram mencela orang yang sudah mati.

2. Disebutkan penyebab larangan, yaitu mereka (orang yang sudah mati) telah
menjumpai balasan amalnya dan itu boleh menyakiti hati orang yang masih hidup dari kalangan keluarganya.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..