HADITS KE 157 : ZAKAT PERTANIAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 157

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ )

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”

MAKNA HADIST

Sebab penyiraman tanaman menggunakan alat penyiraman memerlukan jerih payah dan usaha tambahan, maka syariat Islam mengurangi sebahagian zakat yang wajib ditunaikan sebagai rahmat kepada hamba Allah. Oleh itu, Nabi (s.a.w) menetapkan zakatnya hanya setengah daripada sepersepuluh.

Penyiraman tanaman melalui air hujan dan air sungai dilakukan tanpa susah payah seperti mana keadaan pertama, maka syariat Islam menetapkan zakatnya Adalah sepersepuluh.

Dengan demikian, hadis yang mengatakan bahawa “yang jumlahnya kurang
daripada lima wasaq tidak wajib dikeluarkan zakatnya” men-takhshish hadis ini
memandangkan maknanya yang bersifat umum.
Sabda Nabi (s.a.w) yang mengatakan bahawa tanaman yang diairi oleh hujan
maka zakatnya adalah sepersepuluh. Maksudnya ialah apabila hasilnya mencapai
Lima wasaq. Ini kerana sebahagian Sunnah boleh men-takhshish sebahagian yang
lain. Hadis yang menerangkan ukuran wasaq berkedudukan sahih menjelaskan
kadar yang harus dikeluarkan zakatnya, sehingga hadis tersebut wajib diamalkan
Untuk membatasi pengertian umum yang terdapat pada hadis yang lain dalam
masalah yang sama.

FIQH HADIST

1. Hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Wajib mengeluarkan sepersepuluh dari hasil tanaman yang pengairannya tidak menggunakan alat penyiraman untuk memberikan keluasan bagi orang fakir.

3. Wajib mengeluarkan setengah dari sepersepuluh hasil tanaman yang pengairannya dilakukan dengan menggunakan alat penyiraman yang memerlukan tenaga dan biaya untuk meringankan pemilik harta.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 156 : BATASAN WAJIBNYA ZAKAT PADA PERAK

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 156

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter).” Riwayat Muslim.

Menurut riwayatnya dari hadits Abu Said r.a: “Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter).” Asal hadits dari Abu Said itu Muttafaq Alaihi.

MAKNA HADIST

Harta benda tidak dikenakan wajib zakat kecuali apabila jumlahnya telah mencapai nisab. Oleh kerana Itu untuk mengetahui masalah nisab ini bergantung kepada dalil naqli kerana ia termasuk perkara ta’abbudiyyah, maka tidak ada ruang bagi akal untuk ikut campur di dalamnya. Nabi (s.a.w) sendiri yang menjelaskan nisab masing-masing jenis dan batasan bilangan harta itu. Baginda memutuskan bahawa
sesuatu yang jumlahnya masih di bawah nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya
sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya sekali gus untuk memberi
keringanan kepada mereka.

FIQH HADIST

1. Perak dan hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis ini menjelaskan tentang nisab masing-masing jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Orang yang memiliki buah kurma dan biji-bijian yang jumlah takarannya
lima wasaq atau lebih, maka diwajibkan mengeluarkan zakat, menurut
pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan
nisab. Beliau mengatakan bahawa zakat buah-buahan dan biji-bijian
diwajibkan mengeluarkan zakat, baik jumlah takarannya sedikit mahupun banyak, berlandaskan kepada keumuman makna yang terdapat di dalam firman-Nya:

وآتوا حقه يوم حصاده

“… Dan tunaikanlah hak (zakat)nya pada saat memetik hasilnya…” (Surah al-An’Am: 141)

3. Kewajipan membayar zakat gugur pada harta perak yang jumlahnya kurang
dari lima auqiyah, ternakan unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor, dan buah kurma serta biji-bijian yang jumlah takarannya kurang daripada lima wasaq.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 155 : MENDAHULUKAN ZAKAT SEBELUM WAKTUNYA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 155

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ اَلْعَبَّاسَ رضي الله عنه ( سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم

Dari Ali bahwa Abbas bertanya kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam penyegerakan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. Riwayat Tirmidzi dan Hakim.

MAKNA HADIST

Pada asalnya kewajiban berzakat itu dibayar apabila telah berlalu masa satu tahun bagi harta benda tersebut, sementara menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh tempoh haul pada asalnya tidak dibolehkan, namun Nabi (s.a.w) memberikan keringanan dalam masalah ini bagi pemilik harta, sehingga si pemilik
harta dibolehkan menunaikannya sebelum waktunya.

Adapun, orang yang diwasiatkan atau yang menjadi wali harta tidak mempunyai hak baginya untuk menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh waktu haulnya.

FIQH HADIST

Dibolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba masa waktunya dan ini mengikut pendapat jumhur ulama. Tetapi mereka mensyaratkan beberapaperkara berikut:

PERTAMA, hendaklah pengeluaran zakat dilakukan setelah mencapai nisab;

KEDUA, hendaklah jumlah yang telah mencapai nisab tersebut tidak terputus di tengah-tengah haul;

KETIGA, hendaklah dilakukan di akhir haul;

KEEMPAT, menyegerakan pembayaran zakat hanya boleh dilakukan oleh si pemilik
harta. Oleh itu, tidak sah apabila dilakukan oleh pengelola harta secara wasiat atau
perwalian. Mazhab Maliki mengatakan bahwa mendahulukan zakat boleh dilakukan
dalam jarak waktu satu bulan sebelum tiba masa haul, tetapi makruh menurut
pendapat yang muktamad.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 152 : ZAKAT UNTUK SAPI YANG DIPEKERJAKAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 152

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: ( لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: Tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Riwayat Abu Dawud dan Daruquthni. Hadits mauquf menurut pendapat yang lebih menang.

MAKNA HADITS :

Ternakan sapi dikenakan wajib zakat apabila mencapai nisab yang diwajibkan,
iaitu pada setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya adalah seekor anak sapi yang
berusia satu tahun, sama ada jenis jantan ataupun betina. Dan pada setiap empat
puluh ekor zakatnya adalah sapi musinnah, tanpa ada perbedaan sapi itu digembalakan dengan bebas atau dipelihara di dalam kandang. Demikian menurut mazhab Imam Maliki.
Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat sapi dikenakan hanya pada ternakan sapi yang digembalakan dengan bebas, bukan sapi yang diternakkan di dalam kandangnya. Ini kerana diqiyaskan kepada ternakan unta dan ternakan
kambing yang syarat utamanya ialah digembalakan dengan bebas. Ternakan
yang dipekerjakan tidak dikenakan wajib zakat. Tidak ada hujah dalam hadis ini
mengingat ia berstatus mawquf lagi dha’if.

FIQH HADITS :

Seseorang yang memiliki ternakan sapi yang khusus untuk dipekerjakan tidak
dikenakan wajib zakat. Ini maksud hadis ini, tetapi maknanya bertentangan dengan
pendapat jumhur ulama.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

T048. CARA MENCUCI DENGAN MESIN CUCI

AIR YANG TERKENA NAJIS

Ketentuan yang masyhur dalam mazhab Syafi’i tentang air yang terkena najis adalah:

Jika volume air sudah sampai dua qullah (216 liter atau kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 cm) maka air tidak dihukumi najis kecuali warna air berubah (taghayyur); sedangkan jika volume air tidak sampai dua qullah maka seluruh air secara langsung menjadi najis ketika bersentuhan dengan benda yang najis. Namun menurut pendapat lain—seperti dalam mazhab Maliki misalnya—air tidak dihukumi najis kecuali dengan berubahnya warna air, baik volume air sampai dua qullah ataupun kurang dari dua qullah.

Sedangkan cara menyucikan benda yang terkena najis (mutanajjis) dengan air yang kurang dari dua qullah adalah dengan cara menghilangkan wujud najis yang ada dalam benda tersebut terlebih dahulu, lalu mengalirkan air (warid) pada benda yang terkena najis yang telah dihilangkan najisnya. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis merupakan syarat agar suatu benda dapat menjadi suci, sebab jika air tidak dialirkan, tapi benda yang terkena najis ditaruh pada air yang kurang dari dua qullah, maka air tersebut justru akan ikut menjadi najis. Pendapat demikian merupakan pendapat mayoritas ulama Syaf’iyyah. Kewajiban mengalirkan air itu dikarenakan mengalirkan air adalah cara yang paling kuat dalam menyucikan benda yang terkena najis. Namun dalam hal ini, Imam al-Ghazali berbeda pandangan. Beliau berpendapat bahwa mengalirkan air bukanlah syarat dalam menyucikan benda yang terkena najis. Sebab, menurut beliau, tidak ada bedanya antara mengalirkan air pada benda yang terkena najis (warid) dan menaruh benda tersebut pada air (maurud). Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Suraij. Ketika ketentuan-ketentuan di atas kita terapkan dalam konteks menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci, maka cara yang paling baik dan disepakati oleh para ulama adalah dengan cara menghilangkan wujud najis (‘ain an-najasah) terlebih dahulu sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin.

Menghilangkan najis ini bisa dengan cara menggosok-gosok pakaian agar wujud najis hilang, atau langsung dengan cara menyiram pakaian (baik itu secara manual, atau langsung dengan cara dimasukkan pada mesin cuci) ketika memang diyakini najis yang melekat akan hilang dengan siraman air tersebut. Sehingga ketika wujud najis telah hilang, maka status pakaian menjadi najis hukmiyyah (najis secara hukum, meski wujud tak terlihat) yang dapat suci cukup dengan disiram air. Berbeda halnya pada pakaian yang tidak terdapat bekas najis, atau tidak tampak warna, bau dan ciri khas lain dari najis, maka tidak perlu dilakukan hal di atas, sebab pakaian tersebut sudah dapat suci cukup dengan disiram.

ketika wujud najis sudah hilang dalam pakaian, maka pakaian sudah dapat dimasukkan dalam mesin cuci untuk disiram. Dalam hal ini, mesin cuci terdapat dua jenis. Pertama, mesin cuci otomatis, yaitu mesin cuci yang mengalirkan air dari atas dan air tersebut langsung dialirkan keluar, setelah itu dialirkan kembali air baru dan dialirkan keluar, demikian secara terus-menerus sesuai kehendak pemakai mesin cuci. Maka dalam jenis mesin cuci demikian, ulama sepakat bahwa pakaian yang dicuci dengan mesin cuci jenis ini dapat dihukumi suci. Sedangkan jenis kedua, yaitu mesin cuci biasa (‘adi). Mesin cuci jenis ini adalah yang umum terlaku dan digunakan masyarakat. Yaitu mesin cuci yang mengalirkan air ke dalam tempat penampungan pakaian, namun air tidak langsung dikeluarkan, tapi dibiarkan ke dalam tempat penampungan pakaian, yang di dalamnya bercampur pakaian suci dan najis. Setelah jeda waktu cukup lama, air tersebut dikeluarkan dan diganti dengan air baru yang juga mengalami proses yang sama dengan cara kerja air yang awal. Maka dalam mesin cuci jenis kedua ini, pakaian yang terkena najis tidak dapat dihukumi suci menurut pandangan mayoritas ulama, bahkan pakaian yang suci ikut menjadi najis, jika memang masih terdapat wujud najis pada salah satu pakaian yang ada dalam mesin cuci tersebut. Sedangkan bila mengikuti pandangan dari Al-Ghazali, Ibnu Suraij, serta pendapat mazhab Maliki di atas, maka air yang dicuci dengan mesin cuci jenis kedua (apalagi jenis pertama) dapat dihukumi suci. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarah al-Yaqut an-Nafis:

والغسالات نوعان: نوع يسمونه أوتوماتيكي يرد إليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لاخلاف فيه في طهارة الملابس. والنوع الثاني من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وهو دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم يصرفونه فيبقى شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبّون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس ثم يكتفون بالغسلتين

“Mesin cuci terbagi menjadi dua. Pertama, mesin cuci yang otomatis, yaitu air dialirkan pada mesin cuci lalu di alirkan keluar dari mesin cuci, setelah itu dialirkan kembali air baru dan dialirkan keluar, begitu juga seterusnya. Maka dalam mesin cuci jenis demikian tidak ada perbedaan pendapat antar ulama dalam sucinya pakaian yang di cuci pada mesin cuci jenis ini. Kedua, mesin cuci biasa, yaitu air yang kurang dari dua qullah ditaruh di dalam mesin cuci, yang nantinya air tersebut digunakan untuk membasuh pakaian yang suci dan najis, lalu air tersebut dialirkan keluar, meski masih terdapat sebagian air yang menetap pada mesin cuci, sedangkan pakaian yang terdapat dalam cucian berada dalam keadaan basah, kemudian dialirkan air lain di atas sisa air yang terkena najis (di pakaian) tadi dan basuhan air dalam mesin cuci ini dicukupkan dengan dua kali basuhan oleh sebagian ulama.”

فهؤلاء يحملهم قول الذين لايشترطون ورودالماء مع القول في مذهب مالك. وهناك قول آخر نقله ابن حجر في التحفة يحملهم وإن قرر على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه لكن نقل القول الآخر وهو أنه لاينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك وعندنا أنه ينجس بملاقته النجاسة والقول الذي يقول لاينجس الماء إلا بالتغير “

Para ulama ini mengarahkan kasus demikian pada pendapat para ulama yang tidak mensyaratkan mengalirnya air pada pakaian serta berpijak pada pendapat mazhab imam malik. Sebab dalam permasalahan membasuh benda yang terkena najis ini terdapat pendapat lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj, meskipun Imam Ibnu Hajar menetapkan bahwa air yang sedikit (kurang dari dua qullah) akan menjadi najis dengan hanya jatuhnya najis pada air tersebut, tetapi ia menukil pendapat lain yaitu Air tidak menjadi najis kecuali dengan berubahnya (warna) air.” (Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, Syarah al-Yaqut an-Nafis, Hal. 98-99)

Namun patut dipahami bahwa ketentuan yang dijelaskan tentang menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci, seperti yang dijelaskan di muka, adalah ketika pakaian yang dimasukkan dalam mesin cuci belum dicampuri dengan detergen. Sedangkan ketika pakaian sudah dicampuri dengan detergen sebelum dialiri air dalam mesin cuci, maka air yang bercampur dengan detergen ini tidak dapat menyucikan pakaian yang terkena najis secara mutlak, sebab air ini tergolong air yang mukhalith (bercampur dengan sesuatu lain) yang tidak dapat menyucikan benda yang terkena najis, sebab hanya air murni (ma’ al-muthlaq) yang dapat menyucikan sesuatu yang terkena najis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci biasa (‘adi) adalah hal yang dapat dilakukan menurut para ulama yang berpandangan bahwa air yang kurang dari dua qullah dapat menyucikan benda yang najis tanpa perlu dialiri air dari atas (warid). Namun dengan batasan selama pakaian dalam mesin cuci tidak terlebih dahulu dicampur dengan detergen. Barulah setelah pakaian dialiri air maka tempat penampungan pakaian dalam mesin cuci diganti air yang baru dan diberi detergen. Meski cara yang umum dilakukan masyarakat dapat dibenarkan dengan cara di atas, namun alangkah baiknya dalam rangka mengambil jalan kehati-hatian dalam mengamalkan syariat, seseorang hendaknya membasuh secara manual terlebih dahulu pada pakaian yang terkena najis dengan air murni, lalu setelah itu pakaian yang telah dibasuh dicuci dalam mesin cuci, sebab cara demikianlah yang dibenarkan oleh mayoritas ulama.

Wallahu a’lam bisshowab..

Kunjungi chanel youtube IKABA NET :

 

 

HADITS KE 153 : ZAKAT UNTUK HARTA ANAK YATIM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 153

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ

Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya ia memperdagangkan harta itu untuknya, dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat.” Riwayat Tirmidzi dan Daruquthni, sanadnya lemah. Hadits ini mempunyai saksi mursal menurut Syafi’i.

MAKNA HADIST

Zakat diwajibkan atas harta milik anak-anak apabila kepemilikannya sempurna dan telah melewati masa satu tahun serta mencapai jumlah nisab. Orang yang diperintahkan untuk mengeluarkannya adalah wali dari anak-anak
itu, kerana anak itu masih belum mukallaf. Inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, harta anak-anak tidak dikenakan wajib zakat kerana diqiyaskan kepada masalah bahawa dia tidak wajib mengerjakan solat.
Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini disanggah bahawa zakat itu termasuk
ke dalam bab perintah secara wadh’i, bukan perintah yang berkaitan dengan taklif (usia baligh).

FIQH HADIST

1. Harta anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya, sama dengan harta orang mukallaf. Jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang mengeluarkan zakat adalah wali dari anak-anak itu sebagai wakilnya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa harta anak-anak tidak wajib dikeluarkan zakatnya kerana anak-anak masih belum mukallaf berlandaskan kepada
hadis yang mengatakan: “Qalam diangkat daripada kanak-kanak hingga dia berusia baligh, sampai akhir hadis.” Ini membawa maksud bahawa anak-anak itu dimaafkan hingga dia mencapai usia baligh.

2. Orang yang mengurus urusan anak yatim yang berharta diwajibkan mengembangkannya dengan cara berdagang atau cara lain agar harta anak yatim itu tidak habis kerana membayar zakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 151 : SYARAT WAJIBNYA ZAKAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 151

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه

وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: ( مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ ) وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu’-an hadits ini diperselisihkan.

Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: “Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.” Hadits mauquf.

MAKNA HADITS :

Kewajiban berzakat pada harta dapat dilakukan apabila syarat-syarat berikut telah
dipenuhi:
1. Jumlah harta mencapai batasan nisab. Oleh itu, pemilik harta yang kurang
daripada batas nisab tidak dikenakan wajib membayar zakat.

2. Kepemilikan harta itu telah berlangsung selama satu tahun sesudah
mencapai nisab. Oleh itu, tidak ada kewajipan membayar zakat sebelum
masa satu tahun.

3. Hendaklah harta itu adalah milik pemilik harta wajib zakat secara sempurna. Jika harta itu milik orang lain atau miliknya sendiri namun
dia masih memiliki hutang kepada orang lain, maka dia tidak dikenakan kewajiban membayar zakat harta. Nisab emas adalah dua puluh dinar dan nisab perak adalah dua ratus dirham,
seperti yang telah ditetapkan oleh Sunnah Nabi (s.a.w). Harta yang jumlahnya kurang daripada itu tidak dikenakan kewajipan membayar zakat, sedangkan harta yang lebih daripada nisab yang telah ditetapkan tetap dihitung tanpa ada
pengurangan.

FIQH HADITS :

1. Nisab perak adalah dua ratus dirham dan zakatnya adalah seperempat dari
sepersepuluh atau dua setengah peratus; yakni setiap dua ratus dirham zakatnya adalah lima dirham.

2. Nisab emas adalah dua puluh dinar, zakatnya adalah seperempat dari
sepersepuluh atau dua setengah peratus, yakni setengah dinar.

3. Pengeluaran zakat disyaratkan setelah sampai masa satu tahun.

4. Emas dan perak tidak dipotong.

5. Harta yang jumlahnya masih di bawah nisab tidak dikenakan wajib zakat.

6. Barang yang tidak dimiliki secara sempurna tidak dikenakan wajib zakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 150 : HARAMNYA MENERIMA ZAKAT BAGI KELUARGA NABI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 150

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ

Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia merupakan perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim. Syafi’i memberikan komentar atas ketetapan hadits ini.

MAKNA HADITS :

Pemimpin dan wakilnya boleh mengambil zakat ternakan dengan cara paksa dari orang yang enggan membayarnya. Ini merupakan kesepakatan ulama. jika pemilik harta berniat membayarnya ketika pemimpin mengambil zakat
dari hartanya, maka gugurlah kewajiban zakat darinya, dia memperoleh ganjaran pahala dan keberkatan. Jika tetap tidak mau membayar zakat secara suka rela, lalu pemimpin mengambilnya dengan cara paksa, maka itu sudah Dianggap memadai dan gugurlah kewajiban zakat darinya. Dalam kes ini, niat pemimpin menggantikan niatnya, tetapi pemilik harta tidak mendapat sebarang ganjaran pahala.

FIQIH HADITS :

1. Ternakan unta yang digembalakan dengan bebas wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Dua orang yang bekerja sama dilarang memisahkan ternakan unta mereka dengan tujuan agar menghindar dari kewajiban membayar zakat atau untuk meminimkan zakatnya.

3. Dianjurkan ikhlas dalam menunaikan zakat untuk memperoleh keridaan Allah (s.w.t).

4. Boleh mengambil zakat dengan cara paksa apabila pemilik harta yang wajib membayar zakat tidak mau menunaikannya. Jika diambil dengan cara paksa, bererti dia telah melaksanakan kewajiban, sekalipun dia tidak
mendapatkan ganjaran pahala.

5. Haram menjatuhkan hukuman dengan cara mengambil harta, kerana haram mengambil harta orang muslim. Dalilnya adalah qath’i, sedangkanhadis Bahz ini adalah ahad yang bersifat dhanni; sedangkan dalil dhanni
tidak boleh didahulukan ke atas dalil qath’i. Akan tetapi, sebahagian ulama ada yang membolehkan menjatuhkan hukuman berupa harta berlandaskan makna zahir hadis ini. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, tetapi pendapat ini lemah, kerana boleh membuka kemungkinan bagi orang zalim meluahkan kejahatannya seperti memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

6. Zakat haram secara mutlak bagi keluarga Nabi Muhammad (s.a.w) bagi memuliakan mereka, kerana zakat merupakankotoran harta manusia. Ulama berbeda pendapat mengenai definisi keluarga Nabi (s.a.w) ini. Imam Abu
Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan
dengan keluarga Nabi (s.a.w) adalah Bani Hasyim. Mereka adalah keluarga al-Abbas, keluarga Ali ibn Abu Talib, keluarga Ja’far dan keluarga Uqail yang merupakan saudara Ali (r.a), termasuk pula keluarga al-Harits ibn
Abdul Mutalib. Bani Lahab tidak termasuk ke dalam golongan mereka.

Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahawa keluarga Nabi (s.a.w) adalah Bani Hasyim secara mutlak. Dengan demikian, termasuk pula orang yang masuk Islam dari kalangan Bani Lahab, seperti Utbah dan Mu’tib.
Imam al-Syafi’i mengatakan bahawa pendapatnya sama dengan pendapat

sebagian Imam Maliki dan Imam Ahmad. Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib, kerana Nabi (s.a.w) telah memberikan sebahagian ahli bait kepada mereka, sedangkan baginda tidak memberikannya kepada
seorang pun dari kalangan kabilah Quraisy. Bahagian tersebut sebagai
pengganti harta zakat yang diharamkan ke atas mereka.

7. Sedekah fardhu haram bagi Nabi (s.a.w) dan keluarganya. Begitu pula sedekah sunat, menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Hanafi.

Menurut pendapat yang muktamad dari kalangan mazhab Maliki, mazhab
al-Syafi’i dan mazhab Hanbali, keluarga Nabi (s.a.w) dan para mawali dibolehkan menerima sedekah sunat kerana diqiyaskan kepada hadiah,
hibah, dan wakaf. Menurut Imam Ahmad, apabila keluarga Nabi (s.a.w) tidak diberi hak sebagai ahli bait, maka bahagian zakat tidak diberikan kepada mereka walaupun itu sedikit. Ini merupakan pendapat yang sahih dari mazhab al-Syafii berlandaskan kepada keumuman dalil-dalil yang melarangnya. Ini kerana kemuliaan mereka yang masih ada ikatan
kekerabatan dengan Nabi (s.a.w). Kedudukan ini sifatnya tetap, kerana itu sebaiknya tetap dilarang. Imam Malik dan sebahagian mazhab Hanafi mengatakan bahawa zakat boleh diberikan kepada mereka dalam keadaan
seperti itu, yakni mereka tidak mendapat bagian dzawul qurba. Jumhur ulama berpendapat bahawa para mawali sebagai kerabat Nabi (s.a.w) tidak boleh menerima zakat, yakni haram menerima zakat. Imam Malik dan
sebahagian kalangan mazhab al-Syafii mengatakan bahawa zakat dapat
diberikan kepada mereka memandangkan mereka bukan kerabat yang sebenar dan tidak mendapat bahagian dari bahagian dzawul qurba. Oleh itu, zakat tidak diharamkan atas mereka, sama halnya dengan orang lain, di
samping penyebab diharamkan zakat yaitu kemuliaan kerabat Nabi (s.a.w) dan ini tidak ada pada diri mereka.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

HADITS KE 149 : KEWAJIBAN ZAKAT FITRAH BAGI BUDAK DIKELUARKAN OLEH TUANNYA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

KAJIAN KITAB IBANAH AL-AHKAM KARYA ASSAYYID ALAWI BIN ABBAS AL-MALIKI

《JILID II (DUA)》

BAB ZAKAT

HADITS KE 149:

وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ. وَلِمُسْلِمٍ: ( لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ )

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak wajib zakat bagi orang islam atas hambanya dan kudanya.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Muslim: “Tidak ada zakat bagi hamba kecuali zakat fitrah.”

MAKNA HADITS :

Memiliki kuda dan hamba sahaya untuk dirinya sendiri tidak dikenakan kewajiban
membayar zakat, kecuali apabila keduanya diniagakan. Ini merupakan salah satu
keistimewaan syariat Islam. Zakat itu bukan pada zatnya, melainkan pada nilainya,
sama seperti barang-barang perniagaan.

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang berbeda dalam masalah kuda, tetapi semua ulama bersepakat bahwa zakat fitrah untuk budak dibebankan kepada tuannya

FIQH HADITS :

1. Tuan hamba wajib membayarkan zakat fitrah hambanya secara mutlak, baik hambanya itu untuk dijadikan sebagai hak milik ataupun untuk
diperjualbelikan.

2. Harga hamba wajib dikeluarkan zakat apabila hamba sahaya itu diperjualbelikan, karena zakat barang perniagaan wajib hukumnya menurut kesepakatan ulama. Manakala pendapat mazhab Zhahiri yang mengecualikan kuda pula tidak dapat dijadikan sebagai pegangan.

3. Hamba sahaya yang tidak diperjualbelikan tidak dikenakan wajib zakat.

4. Kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Abu Hanifah membuat perincian dalam masalah ini. Dalam kaitan ini, beliau berkata: “Kuda wajib dikeluarkan zakatnya apabila kuda itu terdiri daripada jenis jantan dan betina serta
digembalakan, dan pemiliknya dibolehkan memilih di mana dia boleh membayar satu dinar untuk setiap ekor kuda atau mentaksir harganya, kemudian mengeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah peratus tanpa perlu menunggu nisab. Pemilik ternakan kuda yang hanya terdiri daripada jenis jantan sahaja tidak dikenakan wajib zakat; kecuali jika kesemuanya terdiri daripada jenis betina, maka dia dikenakan wajib zakat.

Wallahu a’lam bisshowab..

Demikian Kajian Hadits untuk hari ini.

Semoga bermanfaat. Aamiin..

رابطة خرجي معهد منبع العلوم بتابتا

%d blogger menyukai ini: